Skontaktuj się z nami

  nazwa firmy

  imię i nazwisko

  telefon kontaktowy

  adres email

  województwo

  kod pocztowy

  treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie kategorii danych osobowych ujawnionych przeze mnie w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej velvetcare.pl, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przez spółkę pod firmą Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach, Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119906, z kapitałem zakładowym w wysokości 63.736.000,- złotych, zwaną dalej Velvet CARE. Ujawnione przeze mnie kategorie danych osobowych będą przetwarzane przez Velvet CARE w celu przyjęcia mojego zapytania kontaktowego, jego rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.