Strategiczne znaczenie

ESG czyli: Environmental (czynniki środowiskowe), Social (czynniki społeczne) oraz Corporate Governance (czynniki związane z ładem korporacyjnym) – to obszary, na które w strategii rozwoju firmy Velvet CARE zwracamy specjalną uwagę.

Nowoczesność i odpowiedzialność firmy przejawia się nie tylko w sposobie realizacji jej celów czy w spełnianiu wymogów prawnych i formalnych. Biznes, który odpowiedzialnie podchodzi do swojej misji, powinien przynosić również szeroko pojęte korzyści wszystkim interesariuszom, zapewniając zrównoważony rozwój sobie i otoczeniu, w którym się znajduje. Właśnie dlatego troska o środowisko naturalne, o ludzi i zespół, społeczna odpowiedzialność biznesu, transparentne i efektywnie prowadzone procesy, zapewnienie dobrych relacji z partnerami to niezbędne aspekty prowadzonej przez nas działalności. W każdym z tych obszarów podejmujemy szereg działań w planowany i odpowiedzialny sposób.

Wprowadzenie standardów ESG w Velvet CARE zostało oficjalnie rozpoczęte w 2019 r. wraz z początkiem naszej współpracy z ABRIS, jednakże wiele nich istniało już w naszej organizacji od dawna. Wdrożenie ESG to proces – jeden z najważniejszych strategicznych punktów naszej długoterminowej strategii.

Jesteśmy przekonani, że obszary te są kluczowym czynnikiem kreującym niematerialną wartość firmy, bardzo ambitnie podchodzimy do wprowadzenia ich w życie. Zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna, najwyższe standardy zarządzania są dla Velvet CARE kwestiami o znaczeniu strategicznym.

Artur Pielak, Prezes Zarządu

Nasz raport

Rok 2023 przyniósł kolejny ważny krok na drodze rozwoju standardów ESG w Velvet CARE. Po raz pierwszy prezentujemy wszystkim interesariuszom publiczny raport niefinansowy opracowany w odniesieniu do wytycznych Global Reporting Initiative (GRI Standards 2021). Dokument ten został przygotowany za rok 2022, lecz daje też czytelnikowi wiedzę i perspektywę dotyczącą naszego wcześniejszego rozwoju. W treści przedstawiamy kwestie dotyczące ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego.

Zapraszamy do lektury.

Ocena naszych działań

 

W październiku 2023 r. dołączyliśmy do globalnej społeczności B Corp. Certyfikacja potwierdza, że Velvet CARE spełnia szereg rygorystycznych norm w 5 głównych obszarach takich jak: środowisko, pracownicy, społeczność, klienci oraz ład korporacyjny.

Bycie członkiem tej społeczności, to też zobowiązanie do realizacji celów biznesowych mając na uwadze społeczeństwo i planetę.

Uzyskana certyfikacja B Corp obejmuje całą Grupę, a więc także firmę Moracell, czeską spółkę należącą do Velvet CARE.

Potwierdzeniem zaangażowania Velvet CARE na rzecz społeczeństwa, środowiska i zrównoważonego rozwoju jest Złoty Medal otrzymany w ratingu EcoVadis za rok 2023.

Osiągnięcie to oznacza, że Velvet CARE znajduje się w gronie top 5% najlepszych organizacji na świecie, które podlegały ocenie w tym roku.

Scoring EcoVadis obejmuje 21 kryteriów zrównoważonego rozwoju w czterech głównych obszarach tematycznych: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zakupy.

Dowiedz się więcej

(Środowisko)

polityka środowiskowa, wywiązywanie się z zasad odpowiedzialności i troski o środowisko, działanie z najwyższymi standardami potwierdzonymi certyfikatami środowiskowymi

(Odpowiedzialność społeczna)

relacje z dostawcami, klientami, partnerami w biznesie, przestrzeganie praw pracowniczych, zasad BHP, jakość produktów, polityka informacyjna spółki i jej transparentność

(Ład korporacyjny)

struktura zarządu spółki, respektowanie praw udziałowców, obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, system kontroli wewnętrznej, polityki i procedury (polityka zakupów, antykorupcyjna, linia etyki, kodeks etycznego postępowania itp.)