ESG

ESG czyli: Environment (Środowisko), Social Responsibility (Odpowiedzialność społeczna), Corporate Governance (Ład korporacyjny) – to obszary, na których w strategii rozwoju firmy Velvet CARE zwracamy specjalną uwagę.

Nowoczesna i odpowiedzialna firma to nie tylko organizacja realizująca cele biznesowe czy spełnianie wymogów prawnych i formalnych, ale oprócz tego a może przede wszystkim, sposób w jaki firma prowadzi swoją działalność. Inwestycja w ochronę środowiska, zasoby ludzkie i relacje z interesariuszami, poczucie społecznej odpowiedzialności to niezbędne aspekty tej działalności.

W każdym z nich podejmujemy szereg działań w planowany i odpowiedzialny sposób.

„Wprowadzenie standardów ESG w Velvet CARE zostało oficjalnie rozpoczęte w 2019 r. wraz z początkiem naszej współpracy z ABRIS. Jednakże wiele z tych standardów istniało już w Velvet CARE od dawna. Wdrożenie ESG to proces planowany na kolejne 5 lat i jeden z najważniejszych strategicznych punktów naszej długoterminowej strategii „Velvet CARE 2025”.

Jesteśmy przekonani, że standardy ESG są kluczowym czynnikiem kreującym wartość firmy i bardzo ambitnie podchodzimy do wprowadzenia ich w życie. W 2019 roku, w pełni osiągnięte priorytety były następujące: polityka antykorupcyjna i Kodeks Etyki, powołanie Rzecznika Etyki i Komisji ds. Etyki a także rozpoczęcie współpracy z Linią Etyki połączone z wdrożeniem procedury informowania o nieprawidłowościach. Dodatkowo, przeprowadziliśmy pełną analizę śladu węglowego Velvet CARE i opracowaliśmy naszą nową strategię korporacyjną Eco Agenda 2025.” Artur Pielak, Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej o ESG

(Środowisko)

polityka środowiskowa, wywiązywanie się z zasad odpowiedzialności i troski o środowisko, działanie z najwyższymi standardami potwierdzonymi certyfikatami środowiskowymi

(Odpowiedzialność społeczna)

relacje z dostawcami, klientami, partnerami w biznesie, przestrzeganie praw pracowniczych, zasad BHP, jakość produktów, polityka informacyjna spółki i jej transparentność

(Ład korporacyjny)

struktura zarządu spółki, respektowanie praw udziałowców, obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, system kontroli wewnętrznej, polityki i procedury (polityka zakupów, antykorupcyjna, linia etyki, kodeks etycznego postępowania itp.)