ESG

ESG czyli: Environmental (czynniki środowiskowe), Social (czynniki społeczne) oraz Corporate Governance (czynniki związane z ładem korporacyjnym) – to obszary, na które w strategii rozwoju firmy Velvet CARE zwracamy specjalną uwagę.

Nowoczesność i odpowiedzialność firmy przejawia się nie tylko w sposobie realizacji jej celów czy w spełnianiu wymogów prawnych i formalnych. Biznes, który odpowiedzialnie podchodzi do swojej misji, powinien przynosić również szeroko pojęte korzyści wszystkim interesariuszom, zapewniając zrównoważony rozwój sobie i otoczeniu, w którym się znajduje. Właśnie dlatego troska o środowisko naturalne, o ludzi i zespół, społeczna odpowiedzialność biznesu, transparentne i efektywnie prowadzone procesy, zapewnienie dobrych relacji z partnerami to niezbędne aspekty prowadzonej przez nas działalności. W każdym z tych obszarów podejmujemy szereg działań w planowany i odpowiedzialny sposób.

„Wprowadzenie standardów ESG w Velvet CARE zostało oficjalnie rozpoczęte w 2019 r. wraz z początkiem naszej współpracy z ABRIS, jednakże wiele nich istniało już w w naszej organizacji od dawna. Wdrożenie ESG to proces – jeden z najważniejszych strategicznych punktów naszej długoterminowej strategii.

Jesteśmy przekonani, że obszary te są kluczowym czynnikiem kreującym niematerialną wartość firmy, bardzo ambitnie podchodzimy do wprowadzenia ich w życie. Zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna, najwyższe standardy zarządzania są dla Velvet CARE kwestiami o znaczeniu strategicznym.” Artur Pielak, Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej o ESG

(Środowisko)

polityka środowiskowa, wywiązywanie się z zasad odpowiedzialności i troski o środowisko, działanie z najwyższymi standardami potwierdzonymi certyfikatami środowiskowymi

(Odpowiedzialność społeczna)

relacje z dostawcami, klientami, partnerami w biznesie, przestrzeganie praw pracowniczych, zasad BHP, jakość produktów, polityka informacyjna spółki i jej transparentność

(Ład korporacyjny)

struktura zarządu spółki, respektowanie praw udziałowców, obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, system kontroli wewnętrznej, polityki i procedury (polityka zakupów, antykorupcyjna, linia etyki, kodeks etycznego postępowania itp.)