1. Strona główna
 2. O nas
 3. ESG
 4. S – Odpowiedzialność społeczna

- Odpowiedzialność Społeczna

Społeczna odpowiedzialność to troska o ludzi i społeczeństwo, którego częścią jesteśmy.
W Velvet CARE jako nasz cel istnienia określiliśmy tworzenie trwałej wartości dla Konsumentów, Pracowników, Społeczności, a także dla Partnerów biznesowych i Inwestorów. Dlatego też jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i poszanowania praw oraz wsparcia w sytuacjach, w których jest ono potrzebne.

Wewnątrz organizacji

 • Podnoszenie standardów zarządzania zespołem, sprawnie funkcjonujące procesy i efektywnie prowadzone projekty z obszaru HR, nieustanny rozwój Pracowników – są dla nas codziennością. Rozwijamy i szkolimy nasz zespół codziennie, dbając o najlepiej dopasowane formy podnoszenia kwalifikacji. Zapewniamy dedykowane szkolenia oraz ścieżki rozwoju, wskazujemy możliwości dostępne wewnątrz organizacji, wspieramy w zdobywaniu potrzebnych kompetencji i umiejętności.
 • Działamy zgodnie z międzynarodowymi standardami etycznymi. W swojej działalności przestrzegamy Dziesięciu Zasad agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact oraz nie dopuszczamy do łamania praw człowieka.
  Podejmujmy wiele działań związanych z podnoszeniem standardów etycznych – przygotowaliśmy i ogłosiliśmy Kodeks Etyki, powołaliśmy Rzecznika Etyki oraz Komisję ds. Etyki, a także przy współpracy z Linią Etyki wdrożyliśmy procedury informowania o nieprawidłowościach i uruchomiliśmy anonimowy kanał przekazywania wrażliwych informacji.
 • Wprowadziliśmy wewnętrzna Politykę Antymobbingową i Antydyskryminacyjną, budujemy na co dzień kulturę świadomości, wsparcia i dostrzegania zalet płynących z różnorodności naszych Pracowników. Podejmujemy w tym obszarze wiele inicjatyw – organizowane są spotkania z pracownikami, konkursy, szkolenia i warsztaty, temat ten poruszany jest w naszej komunikacji wewnętrznej, powołaliśmy także z grona pracowników zespół, który wspólnie pracuje nad inicjatywami w tym zakresie. W 2023 roku zostaliśmy wyróżnieni w konkursie Lidl Fair Pay za promowanie równości płac wśród kobiet i mężczyzn. Potwierdzeniem naszych zobowiązań w obszarze DEI (Diversity, Equity, Inclusion) jest fakt, że od 2024 roku jesteśmy sygnatariuszami Karty Różnorodności – unijnej inicjatywy na rzecz promowania różnorodności, równości i inkluzywności w miejscu pracy.
 • Wiemy, jak ważne dla każdego człowieka jest zdrowie i bezpieczeństwo na co dzień. Co roku w Velvet CARE podejmujemy wiele działań promujących aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia. Corocznie organizujemy Velvet CARE Sport Challenge i zachęcamy naszych Pracowników do podejmowania sportowych wyzwań. Podczas pandemii covid-19 wypracowaliśmy i wprowadziliśmy procedury w zakresie prewencji zachorowań, rozdawaliśmy środki ochrony osobistej oraz witaminy i suplementy wspomagające odporność.

Wsparcie społeczności

 • Wspieramy organizację lokalnych przedsięwzięć, które promują zdrowie i dobre samopoczucie oraz stanowią ważną część życia społecznego regionu. Jesteśmy obecni na wydarzeniach kulturalnych i sportowych w naszym powiecie (np. Bieg Herosa, Dni Olkusza, Dni Ogrodzieńca, Dożynki, Juromania, Jura Triathlon, Lokalne pikniki).
 • Od lat pomagamy lokalnym świetlicom, szkołom, przedszkolom, ośrodkom pomocy społecznej zaopatrując je w nasze produkty. Zgodnie z wprowadzoną Procedurą Darowizn udzielamy wsparcia rzeczowego wybranym organizacjom (np. szpitalowi w Olkuszu, przedszkolom i szkołom z regionu, ośrodkom dla osób chorych i starszych).
 • Tradycją stało się już, że w okresie bożonarodzeniowym, z inicjatywy Pracowników Velvet CARE zbieramy dary dla najuboższych rodzin zamieszkujących okolice Klucz.
 • W okresie pandemii przekazaliśmy ponad 100 tys zł na zakup nowego respiratora do Szpitala w Olkuszu, wyprodukowaliśmy ponad 5000 wkładek do maseczek ochronnych i rozdystrybuowaliśmy je wśród lokalnej społeczności, zaopatrzyliśmy też szpitale w regionie małopolskim w nasze produkty Wspólnie z firmą Angelini Pharma, w ramach akcji #dobropowraca dostarczyliśmy pacjentom 10 szpitali w całej Polsce pakiety produktów pierwszej potrzeby.
 • Podczas wojny w Ukrainie wspieramy naszymi produktami ośrodki dla Uchodźców, organizacje niosące pomoc na granicy oraz też naszych Pracowników, którzy przyjmują pod swój dach osoby potrzebujące pomocy oraz angażują się w działania wolontariackie.

Działania edukacyjne

 • W ramach programu edukacyjno-grantowego dla szkół podstawowych „Velvet. Piątka dla natury
  docieramy z edukacją ekologiczna do dzieci i społeczności szkolnych oraz inspirujemy do podejmowania działań w trosce o środowisko. Program ten jest realizacją zobowiązań zapisanych w filarze Inspiracja strategii zrównoważonego rozwoju Eco Agenda 2025, a jednocześnie jest spójny z pozostałymi działaniami ESG podejmowanymi przez Velvet CARE. „Velvet. Piątka dla natury” otrzymał w 2021 roku Nagrodę Diamentową w konkursie „Liderzy ESG” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., NN Investment Partners TFI S.A. oraz PwC Polska. W czerwcu 2023 program został nagrodzony w kategorii CSR w konkursie Abris ESG Awards.
 • Promujemy higienę wśród dzieci, edukujemy, organizujemy warsztaty, konkursy i zajęcia sportowe prowadzone w przedszkolach i szkołach z całej Polski w ramach programu edukacyjnego „Rok z Higieną Velvet”. Zachęcamy nauczycieli do korzystania z bezpłatnych materiałów i scenariuszy zajęć, podczas których dzieci przez zabawę uczą się jak prawidłowo dbać o czystość i higienę oraz kształtują dobre nawyki w tym zakresie.