Deklaracja


Na progu XXI wieku jesteśmy świadkami procesów niszczących Ziemię, między innymi: zmniejszania zasobów słodkiej wody, ginięcia gatunków fauny i flory (w tym także redukcji drzewostanu). W zastraszającym tempie wyczerpujemy zasoby planety i obserwujemy niepokojące zmiany klimatyczne.

W Velvet CARE nie godzimy się z tym stanem rzeczy i podejmujemy wysiłki na rzecz przeciwdziałania szkodliwym praktykom, wyznaczając cele własnej organizacji oraz inspirując innych w walce o ochronę środowiska naturalnego.

Wierzymy, że w procesie zmian na lepsze działania podejmowane w skali lokalnej: domu, miasta, gminy, szkoły i w końcu – firmy prowadzą do rewolucji w skali makro, przynosząc w końcowym rozrachunku dobro ludziom na wszystkich szerokościach geograficznych.

W Velvet CARE naszym celem jest racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów: pracy, talentu, środków, wyobraźni oraz głosu tak, aby wspierać pożyteczne i mądre działania mające na celu ochronę środowiska, w którym żyjemy.

Trzymanie się uczciwych i przejrzystych zasad pomogło nam stworzyć firmę, z której jesteśmy dumni, zaś zebrane doświadczenie udowodniło nam, że ambitne biznesowe wizje i wytrwała praca prowadzą do spektakularnych sukcesów.

Wierzymy, że osiąganie celów i inspirowanie zmian prowadzących do poprawy stanu naszego naturalnego otoczenia jest możliwe, o ile włoży się w to prawdziwą pasję i chęć działania.

Zadania te widzimy jako Eco Agendę na tu i teraz oraz na najbliższe lata.

Zaczynamy od samych siebie: od firmy i społeczności, od inspirowania naszych rodzin, współpracowników i biznesowych partnerów.

Wierzymy, że aby nadal zajmować miejsce lidera, rozwijać się i zaspokajać potrzeby milionów konsumentów wybierających codziennie nasze marki, musimy nie tylko oferować najlepsze produkty, ale też sami dawać przykład chroniąc miejsce, które wszyscy nazywamy domem.