Prohlášení

 

Na prahu 21. století jsme svědky procesů, které ničí Zemi, mimo jiné: snižování zdrojů pitné vody, hynutí druhů fauny a flory (včetně snížení stromových porostů). V alarmujícím tempu vyčerpáváme zdroje planety a sledujeme zneklidňující změny klimatu.

Ve firmě Velvet CARE nesouhlasíme s tímto stavem a snažíme se čelit škodlivým praktikám tím, že si stanovíme cíle pro vlastní organizaci a inspirujeme ostatní v boji za životní prostředí.

Věříme, že v procesu změn k lepšímu dovedou aktivity prováděné v místním měřítku: domácnosti, městě, obci, škole a nakonec – ve firmě k revoluci v makroměřítku, která v konečném důsledku přinese lidem prospěch ve všech zeměpisných šířkách.

Ve Velvet CARE je naším cílem racionální využívání našich zdrojů: práce, talentu, představivosti a hlasu, abychom podporovali užitečné a moudré aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí, ve kterém žijeme.

Dodržování spravedlivých a transparentních pravidel nám pomohlo vytvořit firmu, na kterou jsme hrdí. Získané zkušenosti nám prokázaly, že ambiciózní obchodní vize a vytrvalá práce vedou k velkolepým úspěchům.

Věříme, že dosahování cílů a inspirování změn vedoucích ke zlepšení stavu našeho životního prostředí je možné, pokud do toho vložíme skutečnou vášeň a chuť jednat.

Tyto úkoly považujeme za Eco Agendu tady a teď a pro nejbližší roky.

Začínáme od sebe samých: od firmy i společnosti a inspirujeme naše rodiny, spolupracovníky a obchodní partnery.

Věříme, že k tomu, abychom byli nadále lídrem, rozvíjeli se a uspokojovali požadavky milionu spotřebitelů, kteří si každý den vybírají naše značky, musíme nejen nabízet nejlepší výrobky, ale také jít příkladem a chránit místo, kterému všichni říkáme domov.