Naše hodnoty

Spotřebitel

Předvídáme očekávání spotřebitelů a obchodních partnerů a reagujeme na to tak, že vždy a všude zajišťujeme nejlepší kvalitu výrobků a servis.

Spotřebitele stavíme do centra všeho, co děláme, a věříme, že je to jediný způsob, jak dosáhnout dlouhodobého úspěchu.

Rozvoj

Neustále hledáme nové způsoby zdokonalování zapsáním rozvoje do DNA naší organizace. Je inspirací pro nás a naše obchodní partnery. Jednáme rychle a efektivně a určujeme tak trendy a směry změn.

Sdílíme zkušenosti a věříme rozvoji, který přináší výhody jak v podnikání, tak i širší sociální dimenzi.

Tým

Jsme jeden tým se společnými hodnotami. Chováme se k sobě s respektem a podporujeme různorodost ve všech jejích dimenzích. Jsme zodpovědní, jednáme čestně, chceme jít příkladem ostatním.

Ve Velvet CARE může každý zaměstnanec měnit realitu a zkušenosti týmu, jeho znalosti a inovativnost jsou základem naší konkurenční převahy.

Učíme se od nejlepších a jejich oceňováním povzbuzujeme všechny k rozvoji a vytváření trvalé hodnoty.

Podnikání

Jsme firma motivovaná podnikatelským duchem. Usilujeme o efektivní fungování v obchodní dimenzi a zajištění zisku pro naše investory.

Věříme, že ekonomická efektivita nám umožňuje přijímat nejambicióznější výzvy.
Je přínosem nejen pro naše investory, ale také zaměstnance a společnost, jejichž jsme součástí.

Rovnováha

Usilujeme o rovnováhu mezi životním prostředím, rozvojem společnosti, ve které žijeme, a obchodní povahou naší činnosti.

Rozvoj jdoucí ruku v ruce se zapojením do ochrany planety je motorem naší činnosti. Používáme dlouhodobý přístup s cílem nejen dodržovat stávající standardy, ale také utvářet nové.

Vizi rozvoje Velvet CARE v souladu s požadavky na ochranu přírodních zdrojů jsme zahrnuli do našeho prohlášení a Eco Agendy 2025 „Dosáhnout více za méně“ („Achieve more with less“).

Dědictví

Budujeme budoucnost čerpáním inspirace z více než 120leté historie. Od roku 1897 krok za krokem směřujeme k cíli – hrdí na úspěchy a pokorní k našim zkušenostem.

Zakořenění v regionální a evropské identitě, sjednocení kolem základních principů s čestností a spolehlivostí v popředí, s vášní vytváříme trvalé hodnoty pro nás, zde a nyní, a pro budoucí generace.