rolovat dolů

Cíl, vize a poslání

Jsme pro to, abychom vytvářeli trvalou hodnotu pro naše spotřebitele, zaměstnance, společnost, ve které žijeme, a také pro obchodní partnery a investory.

Dosáhnout více
za méně.

Strategie
udržitelného
rozvoje

Jak pracujeme
ve Velvet CARE?

Ve Velvet CARE může každý zaměstnanec měnit realitu.
Jsme jeden tým, podporujeme různorodost.
Chceme jít příkladem pro ostatní a znalosti a inovace jsou naší silnou stránkou.

Velvet CARE v číslech*

182,5
mil. EUR

Roční
obrat

840

Zaměstnanci

3

Papírenské
stroje

16

Výrobní
linky

108
tis. m2

Plocha
budov

45
ha

Plocha
závodu

27

Prodejní
trhy

*včetně Velvet CARE v Polsku a Moracell v České Republice, rok 2021 .

Social Media