Stáže a praxe

Zveme vás do Velvet CARE na stáž a praxi!

Každý rok v létě pořádáme stáže pro studenty a žáky, oznamujeme, ve kterých oblastech se stáže budou konat, a zveme ke spolupráci osoby, které se zajímají o danou oblast stáže a která je shodná s jejich studijním oborem. Zaručujeme spoustu zajímavých zkušeností, spolupráci s odborníky ve svých oborech, účast na aktuálně realizovaných projektech a aktuálních úkolech. Stážisté se mohou účastnit interních školení pořádaných ve firmě, mohou prokázat své znalosti a iniciativu, ale především shromáždit zkušenosti a porovnat vědu a teorii s odbornou praxí.

Zveme také žáky a studenty k absolvování praxe související s průběhem studia. Takové přihlášky vyřizujeme individuálně během celého roku.

Na začátku stáž, a pak práce – mnoho našich stážistů spolupracuje s námi dodnes. Stáž je vynikající příležitostí ke vzájemnému poznání a vazbě na delší dobu. K absolvování placené stáže v letním období zveme absolventy nebo studenty s návazností na oblast stáže a zájmem o rozvoj v této oblasti. Nabídka neplacené jednoměsíční praxe v letním období je určena pro studenty vysokých a středních škol.

Během stáže nebo praxe budete mít příležitost získat praktické zkušenosti pod dohledem odborníků. Budete mít možnost prokázat se získanými znalostmi a účastnit se projektů realizovaných ve firmě.

Historie ukázala, že mnoho lidí, kteří byli u nás na stáži nebo praxi, našlo zaměstnání ve firmě.

Jak se přihlásit?

Životopisy zasílejte na adresu:: hr@velvetcare.com
Telefonní kontakt: +48 661 333 866

Spolupráce s vysokými a středními školami

Velvet CARE spolupracuje s vysokými školami. Zejména (ale nejen) s Lodžskou Polytechnikou, jejíž studenti mají příležitost prohlubovat znalosti výroby papíru a polygrafie – na jediném takovém směru v Polsku!

Zaměstnanci Velvet CARE byli lektory na této vysoké škole a studenti z Centra papírnictví a polygrafie Lodžské polytechniky měli možnost navštívit závod v Klucze, někteří také absolvovali stáž. Úzké vztahy spojují Velvet CARE s Komplexem škol č. 1 Stanisława Staszica v Olkuszu. Studenti průmyslové školy s odborným profilem mechatronik, mechanik, elektrikář, elektronik nebo logistik mnohokrát navštívili výrobní závod v Kluczach. Jsme také pravidelnými účastníky veletrhů práce, které pořádá AGH v Krakově a zmíněný „Mechanik“ v Olkuszu.

Velvet CARE je otevřená spolupráci s vysokými a středními školami – kontaktujte nás.