1. Hlavní strana
  2. O nás
  3. Historie a rozvoj

Historie a rozvoj

Historie naší firmy a papírny v Klucze je od samotného začátku historií realizace snů o rozvoji. Od okamžiku založení bylo hlavním principem poskytovat spotřebitelům výrobky nejvyšší kvality, a to bylo zase spojeno s nepřetržitými investicemi do nejnovějších dostupných technologií, modernizací a rozšiřování výrobních kapacit. Tento přístup nás doprovází dodnes. Zveme vás, abyste se seznámili s nejdůležitějšími etapami rozvoje.

2024
nyní

Roky 2024 až dosud

Nové ambice a globální příležitosti

Další éra začala v naší společnosti 4.března 2024, kdy Velvet CARE získala globální investiční společnost – Partners Group. Tímto se nám otevřely další možnosti na mezinárodním trhu. Společně s novým investorem se společnost nadále zaměřuje na dynamický rozvoj podnikání a zároveň, s příchodem Partners Group, jsme si stanovili nové ambiciózní cíle!

2018

Roky 2018 - 2023

Dynamický růst s novým partnerem

V roce 2018 společnost VLET Holdings S. a. r.I. (dceřinná společnost LP fondu Abris CEE Mid-Market III LP, který spravuje Abris Capital Partners Ltd.) koupila majoritní podíl ve firmě Velvet CARE Sp. z o. o.

Společně s novým majitelem byl zahájen další pětiletý plán rozvoje, který je součástí Strategie Velvet CARE 2025. Jeho cílem...

2013

Roky 2013 - 2017

Nezávislost a velké investice

Rok 2013 je začátkem firmy ve formě, jak ji známe dnes – vzniká Velvet CARE! Společnost založená odkupem od firmy Kimberly-Clark polským manažerským týmem společně s investičním fondem Avallon MBO Fund II, má obrovský základní kapitál a možnosti financování nových investic. Na začátku své existence Velvet CARE určila směr strategického rozvoje, jehož počátkem je...

1996

Roky 1996 - 2012

Globální kapitál, polská značka

V roce 1996 se hlavním akcionářem firmy Kluczewskie Zakłady Papiernicze S.A. stala americká korporace International Paper – největší výrobce ofsetových papírů na světě. Společnost neměla žádné zkušenosti s výrobou a prodejem papírových hygienických výrobků, proto zaměstnala zkušený polský tým, který v roce 1997 vytvořil a uvedl na trh značku Velvet. Po prvních reklamních kampaních si značka...

1975

Roky 1975 - 1995

Jasný směr rozvoje

V roce 1975 byl v papírně v Klucze nainstalován velice moderní automat Hobema. Umožnil efektivnější výrobu vysoce kvalitního toaletního papíru. Skutečný průlom však nastal v roce 1976, když byl uveden do provozu v Polsku první papírenský stroj firmy Voith z Rakouska – s kapacitou 20 tun ročně. Byl to první stroj tohoto typu pro výrobu...

1945

Roky 1945 - 1974

Klíčový přínos do vzdělávání Poláků

V dobách válek a politických turbulencí byla nezbytná solidarita pracovníků. Po osvobození továrny v roce 1945 společně odstranili škody bývalí zaměstnanci. Zprovoznili také elektrárnu, která dodávala energii nejen do továrny, ale také do domácností v okolních obcích. Po několika měsících se majitelem továrny stal stát – Polská lidová republika – a výroba se postupně...

1897

Roky 1897 - 1939

Začátek – rostoucí sláva továrny v Klucze

Rok 1897 byl začátkem existence papírny v Klucze a realizace investičních záměrů inženýra a podnikatele Ludvíka Mauve. Tento zemský majitel chtěl dobýt trh vysoce kvalitními papírnickými výrobky. Továrnu postavil s podporou tří partnerů a kapitál nepřekročil 1000 rublů. Již za rok po výstavbě prvních budov společnost v roce 1898 uvedla do provozu první papírenský...

nyní
2024

Nové ambice a globální příležitosti

Další éra začala v naší společnosti 4.března 2024, kdy Velvet CARE získala globální investiční společnost – Partners Group. Tímto se nám otevřely další možnosti na mezinárodním trhu. Společně s novým investorem se společnost nadále zaměřuje na dynamický rozvoj podnikání a zároveň, s příchodem Partners Group, jsme si stanovili nové ambiciózní cíle!

2023
2018

Dynamický růst s novým partnerem

V roce 2018 společnost VLET Holdings S. a. r.I. (dceřinná společnost LP fondu Abris CEE Mid-Market III LP, který spravuje Abris Capital Partners Ltd.) koupila majoritní podíl ve firmě Velvet CARE Sp. z o. o.

Společně s novým majitelem byl zahájen další pětiletý plán rozvoje, který je součástí Strategie Velvet CARE 2025. Jeho cílem je zdvojnásobit obrat, uvést firmu do skupiny společností s obratem přesahujícím 1 mld PLN a dosáhnout vedoucí pozice v celé střední a východní Evropě.

Klíčovým prvkem tohoto plánu byl nákup 100% podílu akcií společnosti MORACELL, největšího výrobce hygienických papírových výrobků v České republice, k čemuž došlo v březnu roku 2020.

V dubnu 2020 technici Velvet CARE v Klucze sami uvedli do provozu další moderní stroj na výrobu toaletního papíru. Je to pozoruhodný úspěch, protože takové stroje obvykle instaluje servis výrobce. Globální situace však znemožnila jejich příjezd do Polska. V současné době je instalována další linka na výrobu kapesníčků.

Dalším milníkem v budování pozice Velvet CARE je stavba a zprovoznění třetího papírenského stroje v závodě v Kluczach. Moderní stroj TM8, podobný svými technickými parametry předchozímu TM7, byl uveden do provozu na konci roku 2021. Umožnil poněkolikáté významně zvýšit výrobní kapacitu společnosti a ambiciózně se dívat do budoucna

2017
2013

Nezávislost a velké investice

Rok 2013 je začátkem firmy ve formě, jak ji známe dnes – vzniká Velvet CARE! Společnost založená odkupem od firmy Kimberly-Clark polským manažerským týmem společně s investičním fondem Avallon MBO Fund II, má obrovský základní kapitál a možnosti financování nových investic. Na začátku své existence Velvet CARE určila směr strategického rozvoje, jehož počátkem je formulovaný investiční plán v hodnotě přes 200 milionů PLN.

V prvním kroku bylo investováno více než 60 milionů PLN do zvýšení zpracovatelské kapacity továrny. Strojní park závodu v Klucze byl rozšířen o 5 moderních linek na výrobu toaletního papíru, kapesníčků v krabičkách a balení, giga utěrek a vlhčeného papíru. Nabídka byla rozšířena o výrobky privátních značek nebo výrobky pro institucionální trh, tzv AFH.

Největší projekt v historii závodu byl zahájen v roce 2016, společně s rozhodnutím o začlenění závodu v Klucze do Krakovské ekonomické zóny. Bylo postaveno moderní distribuční centrum, a především nový papírenský stroj. Nový sklad hotových výrobků je budova s plochou 21 000 m², která pojme přes 38 000 palet a umožňuje nakládku na 16 stanovištích. Stroj MP7, který byl zakoupen v rámci projektu, je jedním z největších a nejmodernějších papírenských strojů v Evropě. Je výkonný, rychlý, šetrný k životnímu prostředí a umožňuje výrobu papíru s různými parametry. První buben z nového stroje byl vyroben v březnu 2018. Ve výsledku, během prvních 5 let fungování Velvet CARE, se zdvojnásobil obrat, zpracování a výroba se dostaly do požadované rovnováhy a zaměstnanost se zvýšila z 260 na téměř 600 lidí.

2012
1996

Globální kapitál, polská značka

V roce 1996 se hlavním akcionářem firmy Kluczewskie Zakłady Papiernicze S.A. stala americká korporace International Paper – největší výrobce ofsetových papírů na světě. Společnost neměla žádné zkušenosti s výrobou a prodejem papírových hygienických výrobků, proto zaměstnala zkušený polský tým, který v roce 1997 vytvořil a uvedl na trh značku Velvet. Po prvních reklamních kampaních si značka vydobyla vedoucí postavení v kategorii hygienických výrobků, které si udržuje dodnes. V té době uvedené parfémované papíry, v originálních barvách a ražbě, určily trendy v tomto odvětví pro příští roky.

V březnu 2003 se papírna v Klucze stala součástí jiného amerického koncernu Kimberly-Clark, jednoho z největších výrobců hygienických výrobků na světě. Závod se stal korporátní základnou ve střední a východní Evropě a díky tomu získal znalosti a zkušenosti mezinárodních odborníků.

1995
1975

Jasný směr rozvoje

V roce 1975 byl v papírně v Klucze nainstalován velice moderní automat Hobema. Umožnil efektivnější výrobu vysoce kvalitního toaletního papíru. Skutečný průlom však nastal v roce 1976, když byl uveden do provozu v Polsku první papírenský stroj firmy Voith z Rakouska – s kapacitou 20 tun ročně. Byl to první stroj tohoto typu pro výrobu celulózového papíru (nazývaného v oboru tissue) v naší zemi. Umožnil výrobu vysoce kvalitních výrobků, jako jsou hygienické kapesníčky, utěrky a toaletní papír. To určilo další směr rozvoje společnosti jako firmy specializované na výrobu papírových hygienických výrobků.

V osmdesátých letech byla velká část výroby papíru tissue přemístěna (Anglie, NSR, Norsko, Rakousko, a dokonce exotické země jako Kanárské ostrovy, Malta a Island). Takto získané prostředky byly investovány do dalšího rozšiřování strojního parku. V té době byla také postavena biologická čistírna odpadních vod.

Dne 1. února 1991 byl státní podnik přeměněn na akciovou společnost s jedním akcionářem ministerstvem financí pod názvem Kluczewskie Zakłady Papiernicze S.A.

1974
1945

Klíčový přínos do vzdělávání Poláků

V dobách válek a politických turbulencí byla nezbytná solidarita pracovníků. Po osvobození továrny v roce 1945 společně odstranili škody bývalí zaměstnanci. Zprovoznili také elektrárnu, která dodávala energii nejen do továrny, ale také do domácností v okolních obcích. Po několika měsících se majitelem továrny stal stát – Polská lidová republika – a výroba se postupně vrátila do normálního režimu. Na začátku padesátých let podnik v Klucze byl přejmenován na: Fabryka Celulozy i Papieru im. Jarosława Dąbrowskiego. Na tištěném papíru z továrny v Klucze byla vydána dvanáctisvazková Velká obecná encyklopedie PWN. Série publikovaná v šedesátých letech si stále nachází své místo v knihovničkách mnohých polských domácností. Mnoho generací Poláků psalo první písmena do charakteristických sešitů s násobilkou na obálce. Sešity se vyráběly právě v Klucze.

V tomto období se profil činnosti závodu rozšířil o hygienické výrobky
– byla uvedena do provozu první linka na výrobu toaletního papíru.

1939
1897

Začátek – rostoucí sláva továrny v Klucze

Rok 1897 byl začátkem existence papírny v Klucze a realizace investičních záměrů inženýra a podnikatele Ludvíka Mauve. Tento zemský majitel chtěl dobýt trh vysoce kvalitními papírnickými výrobky. Továrnu postavil s podporou tří partnerů a kapitál nepřekročil 1000 rublů. Již za rok po výstavbě prvních budov společnost v roce 1898 uvedla do provozu první papírenský stroj a zavěsila oficiální tabuli továrny Kluczewska Fabryka Papieru, která se specializovala na výrobu vysoce kvalitního papíru pro tisk, psaní a také pergamenu.

Provoz továrny v Klucze přerušila první světová válka, ale již v roce 1924 zaznamenala svou přítomnost na evropských trzích získáním zlaté medaile na mezinárodní výstavě v Paříži. Tímto způsobem byla kvalita papírny v Klucze oceněna mimo území Polska. V následujících letech byla továrna pravidelně modernizována pomocí nejnovějších dostupných technologií, aby uspokojila rostoucí požadavky odběratelů.

Po roce 1931 výrobky z továrny získaly charakteristické vodoznaky – slona, labuť a klíče.