Rozvoj ve Velvet CARE

Ve Velvet CARE je důležité neustálé zdokonalování a zlepšování svých schopností. Našim zaměstnancům poskytujeme příležitost k rozvoji v rámci kariérních cest a řady meritorních kurzů a zvyšujících kvalifikace nezbytné k výkonu práce.

Nad rozvojem zaměstnanců pracujeme od prvních dnů ve firmě, kdy se předávají znalosti o firmě, bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, v rozsahu kontroly kvality, a pak základní informace již na svém pracovišti.

Každý zaměstnanec, který chce a má motivaci, aby se rozvíjel, má možnost rozšířit své schopnosti v rámci komplexních projektů a podpory ze strany zkušených spolupracovníků a nadřízených.

Každý ve Velvet CARE má šanci prokázat své znalosti, kreativitu a vynalézavost. Již několik let se úspěšně pořádají interní školení v rámci Akademie Velvet CARE, kde zaměstnanci školí další zaměstnance. Každý projev iniciativy nebo zlepšovací návrh je odměněn v rámci programu „Zlepšovací návrhy a inovace“.

Rozvoj je jednou z našich klíčových hodnot. Ve Velvet CARE se to skloňuje ve všech pádech a odděleních.

Příklady mnohých kariér a zkušeností a také dlouhodobá zaměstnání ukazují, že omezení je pouze v našich hlavách.

Kariérní cesty

Jak ve výrobních odděleních, tak i v oddělení údržby nebo ve skladech máme jasně definovanou a popsanou cestu rozvoje zaměstnanců.

Každý zaměstnanec, který je „na cestě“ rozvoje, má svého opatrovníka – interního trenéra, kterým je zkušený zaměstnanec, který rád a ochotně předává znalosti druhým. Každá etapa končí zkouškou. Tato pravidla jsou popsána velmi jasně a podrobně.