Rozwój w Velvet CARE

W Velvet CARE istotne jest ciągłe doskonalenie i podnoszenie swoich kompetencji. Zapewniamy możliwość rozwoju naszym Pracownikom w ramach ścieżek kariery oraz licznych kursów merytorycznych i podnoszących kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy.

Nad rozwojem Pracowników pracujemy od pierwszych dni w firmie, kiedy przekazywana jest wiedza na temat firmy, bezpieczeństwa i higieny pracy, z zakresu kontroli jakości, a następnie podstawowe informacje już na swoim stanowisku pracy.

Każdy Pracownik, który chce i ma motywację by się rozwijać, ma możliwość poszerzania swoich kompetencji w ramach kompleksowych projektów i wsparcia ze strony doświadczonych kolegów, przełożonych.

Każdy w Velvet CARE ma szansę wykazać się swoją wiedzą, kreatywnością i pomysłowością. Od kilku lat z powodzeniem realizowane są szkolenia wewnętrzne w ramach Akademii Velvet CARE, gdzie Pracownicy szkolą innych Pracowników. Każdy przejaw inicjatywy czy propozycji usprawnienia jest nagradzany w ramach programu „Usprawnienia i Innowacje”.

Rozwój to jedna z naszych kluczowych wartości. W Velvet CARE odmieniana przez wszystkie przypadki i formy.

Przykłady licznych karier i doświadczeń oraz długoletni staż pracy pokazują, że ograniczenia jeśli są to wyłącznie w naszych głowach.

Ścieżki kariery

Zarówno na wydziałach produkcyjnych, w dziale utrzymania ruchu czy w magazynach mamy jasno zdefiniowaną i opisaną ścieżkę rozwoju Pracownika.

Każdy Pracownik będący „na ścieżce” rozwojowej ma swojego opiekuna – trenera wewnętrznego, którym jest doświadczony Pracownik, lubiący i potrafiący przekazywać wiedzę innym. Każdy etap kończy się egzaminem. Zasady te są bardzo jasno i szczegółowo opisane.