Strategie Podatkowe

Na podstawie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Velvet CARE publikuje informacje na temat realizowanej strategii podatkowej.