Najwięcej wymagamy od siebie

Jesteśmy świadomi, że nasza działalność wywiera wpływ na środowisko naturalne.
Pracujemy nieustannie, aby go ograniczać: poprawiać nasze praktyki produkcyjne i biznesowe, a także dzielić się tym, czego się nauczyliśmy.

Nasze inicjatywy

Las = odpowiedzialność

100% wykorzystywanego przez nas w procesach produkcyjnych surowca celulozowego pochodzi z zasobów leśnych całkowicie odnawialnych, objętych międzynarodowymi certyfikatami.

Lasy te są certyfikowane i kontrolowane przez instytucje FSC® (C119667) i PEFC (PEFC/32-31-086) – mamy więc pewność, że nasza celuloza jest pozyskiwana zgodnie ze światowymi standardami zrównoważonej gospodarki leśnej.

Naszą ambicją jest, by surowiec ten pochodził z najbliższych nam geograficznie zasobów. Od momentu powstania Velvet CARE celuloza pochodząca ze źródeł europejskich stanowi większość wykorzystywanego u nas surowca. W ten sposób ograniczamy też środowiskowe skutki wykorzystywanego przez nas transportu.

Energia i woda

Nasze cele to znaczące zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie zużycia wody. Osiągniecię obydwu oznacza konieczność spełnienia wysokich wymagań technologicznych, wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych oraz przedsięwzięcia znaczących inwestycji.

Jesteśmy zdeterminowani do podjęcia każdego z tych wyzwań. Już teraz niezbędna w procesie produkcji woda wykorzystywana jest kilkukrotnie, niemalże w obiegu zamkniętym. Od 2013r., kiedy powstała firma Velvet CARE, do chwili obecnej zredukowaliśmy jej zużycie o ponad 52%. Nieustannie pracujemy, by jeszcze bardziej je ograniczyć, zwiększając przy tym efektywność oczyszczania.

W przyszłości planujemy też sięgnąć do odnawialnych źródeł energii oraz najnowszych technologii jej odzyskiwania z procesów produkcyjnych.

Mniej spalin i CO2

Od roku 2013, czyli od powstania firmy Velvet CARE, znacząco ograniczyliśmy emisje szkodliwych gazów jakie generowały kotłownie w naszej fabryce. Emisję SO2 zmniejszyliśmy o 98,9%, NO2 – zredukowaliśmy o 82,9%, a emisję CO2 spadła o 48,8%. Dalej działamy jednak w zakresie zwiększania efektywności naszych maszyn i zmniejszania emisji gazów cieplarnianych.

Do roku 2025 w fabryce w Kluczach planujemy zmodernizować też transport wewnątrzzakładowy, który zachowując wymagania standardów ekologicznych będzie przyjazny środowisku naturalnemu.