ESG

ESG čili: Environment (Životní prostředí), Social Responsibility (Sociální odpovědnost), Corporate Governance (Správa a řízení společnosti) – to jsou oblasti, kterým věnujeme zvláštní pozornost v rozvojové strategii firmy Velvet CARE.

Moderní a odpovědná firma je nejen organizace, která realizuje podnikatelské cíle nebo splňuje právní a formální požadavky, ale kromě toho, a možná především způsob, jakým firma podniká. Investice do ochrany životního prostředí, lidské zdroje a vztahy se zúčastněnými stranami, pocit sociální odpovědnosti jsou základními hledisky této činnosti.

V každé z nich provádíme řadu aktivit plánovitě a odpovědně.

„Standardy ESG byly ve Velvet CARE oficiálně zavedeny v roce 2019 společně se zahájením naší spolupráce s firmou ABRIS. Avšak mnoho z těchto standardů existovalo ve Velvet CARE již dávno. Implementace ESG je proces plánovaný na dalších 5 let a je jedním z nejdůležitějších strategických bodů naší dlouhodobé strategie „Velvet CARE 2025“.

Jsme přesvědčeni, že standardy ESG jsou klíčovým faktorem utvářejícím hodnotu firmy a velmi ambiciózně přistupujeme k jejich implementaci. V roce 2019 jsme plně dosáhli těchto priorit: protikorupční politika a etický kodex, jmenování etického ombudsmana a etické komise a také zahájení spolupráce s etickou linkou spojenou s implementací postupu oznamování incidentů. Kromě toho jsme provedli úplnou analýzu uhlíkové stopy Velvet CARE a vyvinuli jsme novou podnikovou strategii Eco Agenda 2025.“ Artur Pielak, jednatel

Více o ESG

(Životní prostředí)

environmentální politika, dodržování zásad odpovědnosti a péče o životní prostředí, jednání s nejvyššími standardy potvrzenými environmentálními certifikáty

(Sociální odpovědnost)

vztahy s dodavateli, klienty, obchodními partnery, dodržování práv zaměstnanců, zásad BOZP, kvalita výrobků, informační politika firmy a její transparentnost

(Správa a řízení společnosti)

struktura kolektivního orgánu společnosti, respektování práv podílníků, zpravodajské a informační povinnosti, systém interní kontroly, politiky a postupy (nákupní politika, protikorupční politika, etická linka, etický kodex atp.)