Strategický význam ESG

ESG čili: Environmental (environmentální faktory), Sociální (sociální faktory) a Corporate Governance (faktory související se správou a řízením podniků) – to jsou oblasti, kterým věnujeme ve strategii rozvoje firmy Velvet CARE zvláštní pozornost.

Modernost a odpovědnost firmy se projevuje nejen ve způsobu dosahování jejích cílů nebo plnění právních a formálních požadavků. Podnik, který přistupuje ke svému poslání zodpovědně, by měl také přinášet široce chápané výhody všem zúčastněným stranám a zajišťovat udržitelný rozvoj pro sebe i pro prostředí, ve kterém se nachází. Proto péče o životní prostředí, lidi a tým, společenská odpovědnost firem, transparentní a efektivně prováděné procesy a zajištění dobrých vztahů s partnery jsou základní aspekty našeho podnikání. V každé z těchto oblastí provádíme řadu činností plánovaným a zodpovědným způsobem.

„Zavádění standardů ESG ve Velvet CARE bylo oficiálně zahájeno v roce 2019 společně se začátkem naší spolupráce s ABRIS, ale řada z nich již v naší organizaci existuje dlouhodobě. Implementace ESG je proces – jeden z nejdůležitějších strategických bodů naší dlouhodobé strategie.

Jsme přesvědčeni, že tyto oblasti jsou klíčovým faktorem při utváření nehmotných aktiv firmy, jsme velmi ambiciózní při jejich realizaci. Udržitelný rozvoj, společenská odpovědnost, nejvyšší standardy řízení jsou pro Velvet CARE otázky strategického významu.“

Artur Pielak, jednatel

Naše zpráva

Rok 2023 přinesl další důležitý krok ve vývoji ESG standardů ve Velvet CARE. Poprvé předkládáme všem zainteresovaným stranám veřejnou nefinanční zprávu připravenou v návaznosti na směrnice Global Reporting Initiative (GRI Standards 2021). Tento dokument byl připraven pro rok 2022, ale zároveň poskytuje čtenáři poznatky a pohled na náš dosavadní rozvoj. V obsahu představujeme otázky v oblasti ochrany životního prostředí, sociální problematiku a správu a řízení podniku. Zveme vás k četbě.

Více o ESG

(Životní prostředí)

environmentální politika, dodržování zásad odpovědnosti a péče o životní prostředí, jednání s nejvyššími standardy potvrzenými environmentálními certifikáty

(Sociální odpovědnost)

vztahy s dodavateli, klienty, obchodními partnery, dodržování práv zaměstnanců, zásad BOZP, kvalita výrobků, informační politika firmy a její transparentnost

(Správa a řízení společnosti)

struktura kolektivního orgánu společnosti, respektování práv podílníků, zpravodajské a informační povinnosti, systém interní kontroly, politiky a postupy (nákupní politika, protikorupční politika, etická linka, etický kodex atp.)