1. Hlavní strana
  2. O nás
  3. ESG
  4. G – Správa a řízení společnosti

- Správa a řízení společnosti

V oblasti správy a řízení podniku neustále hledíme do budoucnosti a každý den zvyšujeme naše standardy. Fungujeme podle jasných a transparentních pravidel, která nám zaručují etické provozování podnikání. Transparentní organizační struktura, politika řízení společnosti, vztahy s dodavateli, nákupní politika a principy výkaznictví – jsou pro Velvet CARE zárukou zachování správy a řízení podniku.

Skupina Velvet CARE vykazuje hospodářské výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví, prioritu dáváme bezpečnosti v oblasti IT a zabezpečovacích systémů. Připravili jsme a implementovali postup pro identifikaci potenciálních podvodů ve finanční sféře i protikorupčních mechanismů.

V naši organizaci funguje protialkoholní a protidrogová politika, dodržování pravidel a etický kodex. Fungujeme v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a v tomto ohledu jsme zavedli Zásady. Každý den optimalizujeme a modernizujeme naše procesy a postupy, abychom zajistili, že naše podnikání bude efektivní a vždy transparentně vedené.

V roce 2019 jsme zavedli dva klíčové dokumenty

Určuje způsob chování a očekávání v různých, často obtížných a nejednoznačných situacích. Jde o základní dokument definující pravidla chování a budování vztahů založených na vzájemném respektu a partnerství.

Protikorupční politika – která tvoří interní právní listinu a je nedílnou součástí KEVC.