1. Hlavní strana
  2. O nás
  3. ESG
  4. G – Správa a řízení společnosti

- Správa a řízení společnosti

V oblasti správy a řízení podniku neustále hledíme do budoucnosti a každý den zvyšujeme naše standardy. Fungujeme podle jasných a transparentních pravidel, která nám zaručují etické provozování podnikání. Transparentní organizační struktura, politika řízení společnosti, vztahy s dodavateli, nákupní politika a principy výkaznictví – jsou pro Velvet CARE zárukou zachování správy a řízení podniku.

Skupina Velvet CARE vykazuje hospodářské výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví, prioritu dáváme bezpečnosti v oblasti IT a zabezpečovacích systémů. Připravili jsme a implementovali postup pro identifikaci potenciálních podvodů ve finanční sféře i protikorupčních mechanismů.

V naši organizaci funguje protialkoholní a protidrogová politika, dodržování pravidel a etický kodex. Fungujeme v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a v tomto ohledu jsme zavedli Zásady. Každý den optimalizujeme a modernizujeme naše procesy a postupy, abychom zajistili, že naše podnikání bude efektivní a vždy transparentně vedené.

ESG zpráva 2022

Je to první veřejná a komplexní nefinanční zpráva Velvet CARE, která obsahuje otázky související s udržitelným rozvojem. Její obsah je prezentován v návaznosti na směrnice Global Reporting Initiative (GRI Standards 2021).

Politika dodržování lidských práv

definuje principy jednání a chování v souladu s lidskými právy. Dodržujeme základní principy vzájemného respektu, důstojnosti a zaměstnaneckých práv. Zavedení této politiky je dosaženo dodržováním národní legislativy, mezinárodních směrnic, přijaté strategie naší organizace a dalších navazujících zásad a pokynů.

Etický Kodex

určuje způsob chování a očekávání v různých, často obtížných a nejednoznačných situacích. Jde o základní dokument definující pravidla chování a budování vztahů založených na vzájemném respektu a partnerství.