1. Strona główna
  2. O nas
  3. ESG
  4. G – Ład korporacyjny

- Ład Korporacyjny

W sferze ładu korporacyjnego nieustannie patrzymy w przyszłość i z każdego dnia podnosimy nasze standardy. Działamy według jasnych i przejrzystych zasad, które gwarantują nam etyczne prowadzenie biznesu. Transparentna struktura organizacyjna, polityka prowadzenia spółki, relacje z kontrahentami, polityki zakupowe i zasady sprawozdawcze – są dla Velvet CARE gwarantem utrzymania ładu korporacyjnego.

Grupa Velvet CARE wyniki finansowe raportuje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo w zakresie IT i systemów zabezpieczeń. Przygotowaliśmy i wprowadziliśmy w życie procedurę identyfikacji potencjalnych nadużyć w sferze finansowej oraz mechanizmy przeciwdziałania korupcji.

W naszej organizacji funkcjonuje Polityka Antyalkoholowa i Antynarkotykowa, obowiązują zasady compliance oraz Kodeks Etyki. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych i wdrożyliśmy Politykę w tym zakresie. Każdego dnia optymalizujemy i unowocześniamy nasze procesy i procedury dbając, by nasza działalność była efektywna i zawsze transparentnie prowadzona.

Raport ESG 2022

to pierwszy publiczny i kompleksowy raport niefinansowy Velvet CARE, obejmujący kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Treści w nim zawarte przedstawione są w odniesieniu do wytycznych Global Reporting Initiative (GRI Standards 2021).

Polityka Praw Człowieka

określa zasady działań i zachowań związanych z prawami człowieka. Wzajemny szacunek, poszanowanie godności oraz praw pracowniczych to podstawowe zasady jakimi się kierujemy. Niniejszą politykę realizujemy poprzez przestrzeganie prawa krajowego, wytycznych międzynarodowych, przyjętej strategii organizacji oraz innych szczegółowych polityk i instrukcji.

Kodeks Etyki

określa sposób zachowania i oczekiwania w różnych, często trudnych i niejednoznacznych sytuacjach. Jest on podstawowym dokumentem określającym zasady postępowania oraz budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i partnerstwie.