1. Strona główna
  2. O nas
  3. ESG
  4. G – Ład korporacyjny

- Ład Korporacyjny

W sferze ładu korporacyjnego nieustannie patrzymy w przyszłość i z każdego dnia podnosimy nasze standardy. Działamy według jasnych i przejrzystych zasad, które gwarantują nam etyczne prowadzenie biznesu. Transparentna struktura organizacyjna, polityka prowadzenia spółki, relacje z kontrahentami, polityki zakupowe i zasady sprawozdawcze – są dla Velvet CARE gwarantem utrzymania ładu korporacyjnego.

Grupa Velvet CARE wyniki finansowe raportuje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo w zakresie IT i systemów zabezpieczeń. Przygotowaliśmy i wprowadziliśmy w życie procedurę identyfikacji potencjalnych nadużyć w sferze finansowej oraz mechanizmy przeciwdziałania korupcji.

W naszej organizacji funkcjonuje Polityka Antyalkoholowa i Antynarkotykowa, obowiązują zasady compliance oraz Kodeks Etyki. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych i wdrożyliśmy Politykę w tym zakresie. Każdego dnia optymalizujemy i unowocześniamy nasze procesy i procedury dbając, by nasza działalność była efektywna i zawsze transparentnie prowadzona.

Kodeks Etyki Velvet CARE

Określa sposób zachowania i oczekiwania w różnych, często trudnych i niejednoznacznych sytuacjach. Jest on podstawowym dokumentem określającym zasady postępowania oraz budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i partnerstwie.