1. Hlavní strana
  2. O nás
  3. ESG
  4. E – Životní prostředí

- Životní prostředí

Změny klimatu, způsobené antropogenními faktory, jsou v současnosti jedním z nejdůležitějších environmentálních problémů a výzev současného světa.
Péče o naši planetu a zdroje je pro Velvet CARE prioritou. Proto provádíme řadu aktivit zaměřených na optimalizaci procesů, měříme náš dopad na životní prostředí a jednáme proaktivně.


V roce 2019 jsme ve Velvet CARE vyvinuli strategii udržitelného rozvoje s názvem Eco Agenda 2025 – Dosáhnout více za méně. Tento projekt je vyjádřením péče firmy o planetu, na které žijeme, a je milníkem pro organizace ve světě utváření krajiny šetrné k životnímu prostředí. Iniciativy uvedené ve strategii jsou roztříděny do tří hlavních pilířů: výrobek, organizace a inspirace.

Uhlíková stopa

(Carbon Footprint)

 

Uhlíková stopa je nejdůležitějším a nejvíce měřitelným aspektem environmentálních aktivit firem. Také v našem případě je její měření jednou z aktivit, které průběžně provádíme a ze které vyvozujeme závěry.

 

Velvet CARE již od roku 2016 provádí četná opatření pro snížení emisí skleníkových plynů. První základní iniciativou bylo vybavení papírenského stroje TM7 vyrobeného v roce 2018 plynovým kotlem umístěným v blízkosti odběrného místa páry, díky čemuž bylo minimalizováno množství plynu potřebného k její výrobě. V roce 2018 firma uvedla do provozu další plynovou kotelnu, která nahradila uhelnou kotelnu, která dosud fungovala u „starého“ papírenského stroje TM6. V návaznosti na tyto činnosti byl nejnovější papírenský stroj TM8 vyrobený v roce 2021 vybaven moderní plynovou kotelnou.

Neustále sledujeme a optimalizujeme naše výrobní a zpracovatelské procesy, pracujeme na zvyšování efektivity, snižování spotřeby elektřiny na tunu hedvábného papíru, což se přímo promítá do snižování naší uhlíkové stopy.

Činnosti a investice realizované firmou Velvet CARE v posledních letech umožnily během prvních 5 let fungování firmy snížit emise skleníkových plynů asi o 70 %! Připravili jsme také plány na další snižování, analyzujeme možné cesty k dosažení statusu uhlíkově neutrální firmy.

V současné době se v továrně Velvet CARE Klucze staví plynová kogenerační jednotka. To opět výrazně sníží uhlíkovou stopu naší společnosti (pro rozsah 1 a 2 se plánuje snížení o 46 %). Informace o realizaci tohoto projektu (v polštině) naleznete ZDE

Certifikované lesy

Jako vědomá a odpovědná firma používáme pro výrobu našich výrobků pouze suroviny z certifikovaných a obnovitelných zdrojů (stromový porost se kontroluje a obnovuje).

Díky tomu se můžeme pochlubit získanými certifikáty
FSC® (C119667) a PEFC (PEFC/32-31-086).