1. Strona główna
  2. O nas
  3. ESG
  4. E – Środowisko

- Środowisko

Zmiany klimatyczne, spowodowane czynnikami antropogenicznymi, stanowią obecnie jeden z najważniejszych problemów środowiskowych i wyzwań współczesnego świata.
Troska o naszą planetę i zasoby jest dla Velvet CARE priorytetem. Dlatego też podejmujemy liczne działania zmierzające do optymalizacji procesów, mierzymy nasz wpływ na środowisko i działamy proaktywnie.


W 2019 r. w Velvet CARE opracowaliśmy strategię zrównoważonego rozwoju o nazwie Eco Agenda 2025 – Osiągaj więcej, zużywaj mniej. Projekt ten jest wyrazem troski firmy o planetę, na której żyjemy i jest kamieniem milowym dla organizacji w świecie tworzenia przyjaznego dla środowiska krajobrazu. Inicjatywy wymienione w strategii są pogrupowane w trzy główne filary: produkt, organizacja i inspiracja.

Ślad Węglowy

(Carbon Footprint)


Ślad węglowy
jest najistotniejszym i najbardziej mierzalnym aspektem działań środowiskowych firm. Dlatego też pomiar emisji śladu węglowego stał się jednym z naszych działań, z którego wyciągamy wnioski.

Velvet CARE już od 2016 podejmowało liczne inicjatywy na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Pierwszym podstawowym elementem było wyposażenie maszyny papierniczej MP7 wybudowanej w 2018 roku w kocioł gazowy zlokalizowany w pobliżu punktu odbioru pary, dzięki czemu ilość gazu potrzebnego do jej wytworzenia została zminimalizowana. W 2018 roku firma uruchomiła kolejną kotłownię gazową, która zastąpiła kotłownię węglową, działającą do tej pory przy „starej” maszynie papierniczej MP6. Kontynuując te działania, także najnowsza maszyna papiernicza MP8 wybudowana w 2021 roku została wyposażona w nowoczesną kotłownię gazową.

Cały czas prowadzimy bieżący monitoring i optymalizację naszych procesów wytwórczych i przetwórczych, pracujemy nad zwiększeniem wydajności, redukcją zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu na tonę bibułki co bezpośrednio przekłada się na zmniejszanie naszego śladu węglowego.

Prowadzone przez Velvet CARE w ostatnich latach działania i realizowane inwestycje pozwoliły na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o około 70% w ciągu pierwszych 5 lat funkcjonowania firmy! Przygotowaliśmy też plany dalszej redukcji, analizujemy możliwe ścieżki dojścia do statusu firmy neutralnej węglowo (carbon neutral).

W zakładzie Velvet CARE w Kluczach powstaje obecnie jednostka kogeneracji gazowej. Dzięki niej ślad węglowy zakładu zostanie po raz kolejny znacznie zmniejszony (planowana jest redukcja o 46% łącznie w zakresach 1 oraz 2).

Informacje na temat realizacji tego projektu (w języku polskim) można znaleźć TUTAJ

Certyfikowane lasy

Jako firma świadoma i odpowiedzialna, do wyrobu naszych produktów używamy wyłącznie surowców ze źródeł certyfikowanych i odnawialnych (drzewostan jest kontrolowany i odnawiany).

Dzięki temu z dumą możemy się szczycić posiadanymi certyfikatami
PEFC (PEFC/32-31-086) i FSC® (C119667).