1. Strona główna
  2. O nas
  3. ESG
  4. E – Środowisko

- Środowisko

Zmiany klimatyczne, spowodowane czynnikami antropogenicznymi, stanowią obecnie jeden z najważniejszych problemów środowiskowych i wyzwań współczesnego świata.
Troska o naszą planetę i zasoby jest dla Velvet CARE priorytetem. Dlatego też podejmujemy liczne działania zmierzające do optymalizacji procesów, mierzymy nasz wpływ na środowisko i działamy proaktywnie.


W 2019 r. w Velvet CARE opracowaliśmy strategię zrównoważonego rozwoju o nazwie Eco Agenda 2025 – Osiągaj więcej, zużywaj mniej. Projekt ten jest wyrazem troski firmy o planetę, na której żyjemy i jest kamieniem milowym dla organizacji w świecie tworzenia przyjaznego dla środowiska krajobrazu. Inicjatywy wymienione w strategii są pogrupowane w trzy główne filary: produkt, organizacja i inspiracja.

Ślad Węglowy

(Carbon Footprint)


Ślad węglowy
jest najistotniejszym i najbardziej mierzalnym aspektem działań środowiskowych firm. Dlatego też pomiar emisji śladu węglowego stał się jednym z naszych działań, z którego wyciągamy wnioski.

Velvet CARE już wcześniej (od 2016) w swoich działaniach podejmowało liczne inicjatywy na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Pierwszym podstawowym elementem było wyposażenie nowej maszyny papierniczej w kocioł gazowy zlokalizowany w pobliżu punktu odbioru pary, dzięki czemu ilość gazu potrzebnego do wytworzenia pary została zmniejszona. W 2018 roku firma uruchomiła kolejną kotłownię gazową zastępując kotłownię węglową, działającą przy „starej” maszynie papierniczej. Przez ostatni rok pracowaliśmy również nad zwiększeniem wydajności produkcji, co spowodowało zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu na tonę bibuły. Działania te pozwalają na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 70% w ciągu 5 lat. Firma przygotowała plany dalszej redukcji emisji gazu, w tym projekt kogeneracji.

W 2019 roku w Velvet CARE dokonaliśmy pomiaru śladu węglowego dla całej organizacji: uwzględniając zarówno Zakład Produkcyjny w Kluczach jak i Biuro Handlowe w Warszawie. Zmierzony ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez organizację.
Ślad węglowy obliczyliśmy, zgodnie z obowiązującymi standardami, w trzech zakresach:

Zakres 1: bezpośrednich emisji wynikających ze spalania paliw w źródłach stacjonarnych, głównie w kotłowniach gazowych i wózkach widłowych spalających gazy LPG.

Zakres 2: emisje pośrednie wynikające ze zużycia importowanej energii elektrycznej.

Zakres 3: inne emisje pośrednie wynikające z dostaw surowców w wyniku surowców, transportu surowców, gospodarki odpadami, transportu produktów, podróży służbowych.


całkowita wielkość bezpośrednich i pośrednich energetycznych emisji gazów cieplarnianych
w przeliczeniu na wielkość produkcji bibułki i przetwórstwa łącznie w latach 2014 – 2025

Certyfikowane lasy

Jako firma świadoma i odpowiedzialna, do wyrobu naszych produktów używamy wyłącznie surowców ze źródeł certyfikowanych i odnawialnych (drzewostan jest kontrolowany i odnawiany).

Dzięki temu z dumą możemy się szczycić posiadanymi certyfikatami
FSC® (C119667) i PEFC (PEFC/32-31-086).