1. Hlavní strana
 2. O nás
 3. ESG
 4. S – Sociální odpovědnost

- Sociální odpovědnost

Společenská odpovědnost je péče o lidi a lidskou společnost, jejíž jsme součástí.

Ve Velvet CARE jsme jako cíl existence definovali vytváření trvalé hodnoty pro spotřebitele, zaměstnance, komunity a také pro obchodní partnery a investory. Proto je jednou z našich priorit zajištění pocitu bezpečí, vzájemný respekt a respekt k právům a podpora v situacích, když je to potřeba.

Uvnitř organizace

 • Zvyšování standardů řízení týmu, efektivní procesy a efektivně vedené projekty v oblasti HR, neustálý rozvoj zaměstnanců – to je náš každodenní život. Každý den rozvíjíme a školíme náš tým a staráme se o nejvhodnější formy zvyšování kvalifikace. Zajišťujeme doporučené cesty školení a rozvoje, ukazujeme možnosti dostupné v rámci organizace, podporujeme při získávání potřebných kompetencí a dovedností.
 • Pracujeme v souladu s mezinárodními etickými standardy. Ve své činnosti dodržujeme Desatero principů agendy OSN Global Compact a nepřipouštíme porušování lidských práv.Vyvíjíme mnoho aktivit souvisejících se zvyšováním etických standardů – připravili jsme a vyhlásili Etický kodex, jmenovali jsme mluvčího etiky a etickou komisi a ve spolupráci s etickou linkou jsme zavedli postupy pro hlášení nesrovnalostí a spustili anonymní kanál předávání citlivých informací.
 • Implementovali jsme interní politiku proti mobbingu a diskriminaci a každodenně budujeme kulturu povědomí, podpory a uznávání výhod plynoucích z diverzity našich zaměstnanců. V této oblasti podnikáme mnoho iniciativ – pořádáme setkání se zaměstnanci, soutěže, školení a workshopy, toto téma probíráme v naší interní komunikaci, z řad zaměstnanců jsme také vytvořili tým, který společně pracuje na iniciativách v této oblasti. V roce 2023 jsme byli oceněni v soutěži Lidl Fair Pay za prosazování rovného odměňování žen a mužů. Naše závazky v oblasti DEI (Diversity, Equity, Inclusion) potvrzuje skutečnost, že od roku 2024 jsme signatáři Charty diverzity – iniciativy EU na podporu diverzity, rovnosti a inkluze na pracovišti.
 • Víme, jak důležité jsou zdraví a bezpečnost pro každého člověka každý den. Velvet CARE každoročně provádí mnoho aktivit podporujících fyzickou aktivitu a zdravý životní styl. Každý rok pořádáme Velvet CARE Sport Challenge a zveme naše zaměstnance k vyzkoušení sportovních dovedností. Během pandemie covid-19 jsme vyvinuli a zavedli postupy pro prevenci onemocnění, distribuovali osobní ochranné pracovní prostředky a také vitaminy a výživové doplňky podporující imunitu.

Podpora komunit

 • Podporujeme pořádání místních akcí, které propagují zdraví a duševní pohodu a jsou důležitou součástí společenského života regionu. Jsme přítomni na kulturních a sportovních událostech v našem okrese (např. Herosův běh, Dny Olkusze, Dny Ogrodzieniec, Dožínky, Juromania, Jura Thriatlon, lokální pikniky).
 • Již řadu let pomáháme místním komunitním centrům, školám, školkám a střediskům sociální péče tím, že jim dodáváme naše výrobky. V souladu se zavedeným darovacím řádem poskytujeme materiální podporu vybraným organizacím (např. nemocnici v Olkuszi, školkám a školám v regionu, centrům pro nemocné a seniory).
 • Stalo se již tradicí, že v období Vánoc z iniciativy zaměstnanců Velvet CARE pořádáme sbírku dárků pro nejchudší rodiny žijící v okolí Klucze.
 • Během pandemie jsme darovali více než 100 000 zlotých na nákup nového respirátoru pro nemocnici v Olkuszi, vyrobili jsme více než 5 000 vložek do ochranných roušek a distribuovali je mezi místní komunitu, zásobovali jsme také nemocnice v malopolském regionu našimi hygienickými výrobky. Společně s firmou Angelini Pharma jsme v rámci kampaně #dobropowraca dodali pacientům deseti nemocnic po celém Polsku balíčky se základními potřebami.
 • Během války na Ukrajině svými výrobky podporujeme uprchlická centra, organizace poskytující pomoc na hranicích a naše zaměstnance, kteří hostí lidi potřebující pomoc a zapojují se do dobrovolnických aktivit.

Vzdělávací aktivity

 • V rámci vzdělávacího a grantového programu pro základní školy „Velvet. Pětka pro přírodu“ oslovujeme děti a školní komunity environmentální výchovou a inspirujeme je, aby pečovaly o životní prostředí. Tento program implementuje závazky stanovené v pilíři Inspirace strategie udržitelného rozvoje Eco Agenda 2025 a zároveň je soudržný s ostatními aktivitami ESG prováděnými Velvet CARE. „Velvet. Pětka pro přírodu“ získal v roce 2021 Diamantovou cenu v soutěži „Lídři ESG“ pořádané varšavskou burzou Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., NN Investment Partners TFI S.A. a PwC Polska. V červnu 2023 byl program oceněn v kategorii CSR v soutěži Abris ESG Awards.
 • Propagujeme hygienu mezi dětmi, vzděláváme, pořádáme workshopy, soutěže a sportovní aktivity v mateřských školách a ve školách z celého Polska v rámci vzdělávacího programu „Rok s hygienou Velvet”. Učitelům se doporučuje používat bezplatné materiály a plány výuky, při kterých se děti hrou učí, jak správně pečovat o čistotu a hygienu a utváříme jejich správné návyky v tomto směru.