1. Hlavní strana
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Program stáží 2018

Program stáží 2018

02.08.2018

Nábor na stáže jsme zahájili již tradičně účastí na Inženýrském veletrhu práce, který se uskutečnil na jaře v Krakově. Náš stánek se těšil jako každý rok velkému zájmu mezi studenty. Nabídky týkající se náboru na stáž bylo možné najít také v kariérních kancelářích předních vysokých škol z Krakova, Katovic nebo Gliwic a také Lodži.

Níže jsou uvedeny statistické údaje ohledně veletrhu práce:

– byli jsme jednou z 51 firem, jejichž stánky bylo možné během veletrhu navštívit

– během tohoto jednoho dne veletrh navštívilo asi 10 000 studentů

– nejvíce studentů, kteří navštívili veletrh, bylo z AGH a Krakovské polytechniky

– studenti, kteří navštívili náš stánek, studovali hlavně management a výrobní inženýrství, mechaniku a strojírenství, automatizaci a robotiku a také chemické obory.

V letošním roce jsme chtěli studenty zaujmout stážemi v následujících oblastech: údržba provozu, výroba, výzkum a vývoj, logistika, BOZP, HR.

Na začátku července 6 stážistů zahájilo své dobrodružství s naší firmou ve všech výše uvedených oblastech. Jsou to studenti Slezské polytechniky, Krakovské, Čenstochovské, Hornicko-hutnické akademie a Vysoké ekonomické univerzity v Krakově.

Doufáme, že pro ně to bude čas získávání zajímavých zkušeností, konfrontace toho, co studují, s praxí. Právě na praktický aspekt klademe největší důraz. Stážistům jsou svěřeny úkoly, účastní se probíhajících projektů prováděných na jednotlivých odděleních. V prvním dni stáže se všichni zúčastnili také prohlídky výrobních oddělení.

Stáže budou ukončeny v září, pak požádáme osoby, které se účastnily našeho programu, o zpětnou vazbu ohledně stáží, které realizujeme.