1. Hlavní strana
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Velvet CARE je signatářem Charty diverzity

Velvet CARE je signatářem Charty diverzity

11.04.2024

V dubnu 2024 jsme se připojili ke skupině polských signatářů Charty diverzity.

Je to iniciativa podporovaná Evropskou komisí, jejímž účelem je propagace diverzity, rovnosti a inkluze na pracovištích v celé Evropské unii. V současné době je v Polsku již více než 340 signatářů. Chartu diverzity v Polsku koordinuje Fórum odpovědného podnikání.

Toto rozhodnutí podtrhuje naše zapojení do utváření otevřeného a přátelského prostředí pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich původ, věk nebo pohlaví. Přistoupení k Chartě diverzity je nejen potvrzením současných aktivit Velvet CARE pro DEI (diverzita, rovnost, inkluze), ale také krokem k dalšímu rozvoji a výměně zkušeností s dalšími signatáři. Diverzita je klíčem k vybudování silného a dobře sehraného týmu a nyní, jako součást větší iniciativy, máme ještě větší možnosti, abychom tyto hodnoty rozvíjeli.

Více informací k tomuto tématu najdete v naší tiskové zprávě níže.

Zveme vás k četbě. 👉ZDE