Představenstvo

Artur Pielak

Artur Pielak

Jednatel / generální ředitel

Na pozici jednatele Velvet CARE jsem nastoupil v roce 2013, když firma byla založena pod novým názvem. Ale ve skutečnosti jsem začal pracovat v papírně na konci 90. let v barvách International Paper Klucze a znovu, když jsem se vrátil po 11 letech v roce 2012 v barvách Kimberly Clark. Celkově mám zkušenosti s podnikáním již 25 let.

Od samotného začátku byl mým cílem strategický rozvoj a prospěch firmy a pro zaměstnance tvorba stálých pracovních míst, na která jsou hrdí a přicházejí do práce s radostí a spokojeností. Proto se hrdě dívám na naše pozoruhodné úspěchy, kde každý ze zaměstnanců přispěl k tomu, jak se firma rozvíjela v posledních letech! Vím, že někdy je to terčem vtipů a cítím, že mám to obrovské štěstí dělat to, co se mi opravdu líbí, takže mohu s jistotou říct, že tato práce je také mým důležitým koníčkem.

V podnikání a životě se řídím dvěma principy:
„vždy může být lépe“,
„každý problém je šance, je třeba ji pouze najít“.

Kromě práce si vážím času stráveného s rodinou a sportovních aktivit, jako je lyžování nebo tenis. Velmi rád cestuji a poznávám svět, zatím jsem navštívil 50 zemí a stále mám další plány.

Rafał Curyło

Rafał Curyło

Druhý jednatel / finanční ředitel

Ve Velvet CARE se jasně cítím jako doma – ve firmě pracuji od roku 2000, tedy od samotného začátku mé profesní kariéry. Dokonce i po tolika letech mi firma má stále co nabídnout – právě zde se každý den rozvíjím, rozšiřuji si obzory a úspěšně řeším stále větší výzvy. K mým povinnostem patří nejen finance, ale také zpracování strategie, plánování nových investic, logistika a nákupy. Díky tomu a získaným zkušenostem jsem schopen splnit vlastní očekávání a očekávání mých spolupracovníků. A díky silnému a dobře koordinovanému týmu si mohu najít čas, abych se vymanil ze svých profesních povinností a soustředil se na své blízké a své koníčky – běhání, zahradu a literaturu.

Marcin Grabowski

Marcin Grabowski

Druhý jednatel / obchodní ředitel

S firmou jsem spjat od… devadesátých let! Začínal jsem jako regionální vedoucí prodeje v roce 1999 a již tehdy jsem cítil, že zůstanu „déle“ – kvůli neustálému pocitu budování něčeho jedinečného v organizaci, vynikající organizaci práce a skvělému týmu. Dnes jsem ve Velvet CARE zodpovědný za obchodní část podnikání.

Jistotu v jednání mi dodává skutečnost, že jsem ve firmě prošel téměř všemi kariérními úrovněmi, díky čemuž ji znám od základů. Ve volném čase rád cestuji a aktivně trávím čas na kole. Ve svém životě se řídím pravidlem: Lepší je špatné rozhodnutí než žádné rozhodnutí…

Wanda Ciesielczuk

Wanda Ciesielczuk

Druhý jednatel / prokuristka

S papírnou v Klucze jsem spjata téměř od samotného začátku své profesní kariéry – od roku 2001. Po absolvování procesního inženýrství se specializací na výrobu papíru mám štěstí, že se mohu skutečně realizovat ve vystudované profesi. Denně dohlížím na výrobu, techniku ​​a technologie v továrně a také zodpovídám za kontrolu kvality a BOZP. Po téměř 20 letech je pro mě péče o prospěch zaměstnanců závodu nejen povinností vyplývající z pracovní smlouvy, ale také výsledkem osobního vztahu, který mě dnes spojuje s nimi a tímto jedinečným místem. Největší radost v profesní práci mi poskytuje okamžik, kdy uvádíme nový stroj do provozu a zavádíme nové procesy. Svůj volný čas trávím v přírodě se svými milovanými zvířaty.

Andrzej Babiuch

Andrzej Babiuch

Ředitel logistiky

V továrně v Klucze pracuji od samotného začátku své profesní kariéry. V současné době jsem zodpovědný za logistiku, klientské služby a dopravu našich výrobků. Každodenní trávení času v tak velkém výrobním závodě je pro nás všechny vynikající lekcí týmové práce, čehož si opravu vážím, ale pamatuji však, že jsem za každé své rozhodnutí osobně zodpovědný.

Ve volném čase odpočívám na kole nebo v křesle a čtu dobrodružné romány.

Gabriela Broda

Gabriela Broda

Ředitelka pro rozvoj obchodu CE

Ve firmě pracuji od roku 2010. Společně se svým týmem se denně věnuji kupujícím – lidem, kteří každý den nakupují hygienické výrobky. Tvoříme rozvojovou strategii pro kategorie, pomáháme nejen pochopit, ale také změnit chování kupujících, připravujeme komunikaci v obchodech a propagační kampaně, které nám pomáhají „získat“ srdce kupujících. Kromě toho zodpovídám za Velvet CARE Corporate PR. Velmi důležitým obdobím v mé práci byl okamžik převedení firmy do polských rukou. Vytvoření nové firemní identity, její strategie a pocit přímého vlivu na podnikání mě velmi úzce spojily s firmou. Dosud ostatně možnost rozvíjet se a účastnit se různých projektů jsou věci, kterých si ve své práci zde opravdu vážím.

Od práce si odpočinu, když se věnuji svým třem vášním – silničním výletům (tzv. road trips), divoké jízdě na lyžích nebo vaření a jídlu.

Maciej Gil

Maciej Gil

Náměstek finančního ředitele

Ve firmě Velvet pracuji od roku 2022 na pozici zástupce finančního ředitele.

Moje dosavadní profesní zkušenosti zahrnují sedm let práce v poradenské firmě BIG4 a dalších sedm let práce ve výrobních firmách, kde jsem řídil oddělení controllingu a financí a rozšiřoval si rozsah odpovědnosti a budoval kompetence potřebné pro komplexní řízení financí.

Své profesní ambice realizuji ve firmě Velvet, pracuji s týmem účetnictví, financí a controllingu; podílíme se na plnění rozvojových plánů společnosti a přispíváme k posílení její pozice na trhu. Účast na tomto procesu přináší velkou spokojenost.

Volný čas trávím aktivně – běhání a dlouhé procházky.

Aleksandra Jankowska - Bożyk

Aleksandra Jankowska - Bożyk

HR ředitelka

Svou profesní kariéru jsem zahájila před více než 20 lety v poradenské společnosti a pak jsem přešla do sektoru financí, domácích spotřebičů, biotechnologií a stavebnictví. Dnes pracuji v FMCG – neboli Velvet CARE. Různorodé zkušenosti, lokalita a profil firmy mi umožnily pochopit různé aspekty fungování podnikání, poznat organizační kulturu a modely podnikání. Díky této zkušenosti vím, že Velvet CARE je „moje“ firma, i když zde pracuji něco málo přes rok. Mám obrovské štěstí, že dělám, co se mi líbí. Mou největší vášní jsou lidé – neustále mě ohromují svým bohatstvím, individualitou a nepředvídatelností. Věřím, že právě lidé dávají „smysl pro změnu“, proto také správné řízení je klíčem k dosažení podnikatelských cílů a úspěchů firmy. Mám velmi ráda divadlo. Hodně čtu – jak odbornou, tak i populární literaturu. Zvlášť se mi líbí skandinávské kriminální romány.

Kamila Kamińska - Rosłon

Kamila Kamińska - Rosłon

Vedoucí oddělení obchodních analýz a plánování prodeje

Moje profesní kariéra začala v roce 2007 – okamžikem začlenění do týmu Velvet! Brzy se ukázalo, že mým koníčkem jsou obchodní analýzy, a právě za ně jsem dnes zodpovědná. A po téměř 17 letech mě firma nadále umí překvapit – kvůli neustále prováděným změnám vyplývajícím z jejího dynamického rozvoje. Práce ve Velvet CARE je důležitou součástí mého života, dává mi příležitost k osobnímu rozvoji, účasti na projektech přispívajících k dynamickému rozvoji firmy, práci se zajímavým a angažovaným týmem lidí.
Mou vášní je cestování a jogging, který mi umožňuje být v dobré kondici.

Rafał Klimczak

Rafał Klimczak

Manažer prodejního kanálu vlastních značek

Do obchodního týmu Velvet CARE jsem nastoupil na konci roku 2016, abych podporoval rozvoj podnikání soukromých značek, které v té době představovalo poměrně malou část obratu firmy. Od samotného začátku práce ve Velvet CARE mě uchvátila neustálá ambice při rozvoji firmy, profesionalita a rychlost rozhodování, která nám umožňuje okamžitě reagovat v měnícím se a makro a mikro ekonomickém prostředí, což jsme všichni zažili v posledních letech.

S prodejem výroků soukromých značek mám několikaleté zkušenosti, přičemž můj dřívější profesní život byl spojen s nákupy, plánováním, výrobou a logistikou v širokém slova smyslu. Díky znalostem získaným v mnoha oblastech výrobních společností bylo pro mě snazší proniknout do tajů oblasti soukromých značek, která pro prodejce představuje zcela jiné výzvy než v případě značkových výrobků.

Ve volném čase rád plavu, jezdím na kole, a v zimě lyžuji, ale také rád trávím večer četbou dobré knihy.

Andrzej Ożóg

Andrzej Ożóg

Finanční kontrolor / prokurista

Mám 19 let odborných zkušeností získaných v poradenské společnosti „velké čtyřky“, bance a v největší dopravní společnosti v Polsku, kterou jsme uvedli na burzu cenných papírů. Vždy jsem si nastavoval laťku vysoko – nebylo tomu jinak, když jsem se v roce 2016 rozhodl přidat k týmu Velvet CARE a analyzoval jsem své cíle. Naštěstí se ukázalo, že stejně ambiciózní jsou mí noví spolupracovníci! Ve firmě jsem zodpovědný za účetnictví, finance a nákladový controlling, což v tak dynamicky fungující firmě znamená nejen velké, ale i pozitivní emoce a umožňuje mít reálný vliv na způsob fungování firmy. Podobné emoce mi ve volném čase poskytuje sport – především kettlebell, kolo a lyže. Odpočívám s knížkou a hudbou, nedávno mě začala fascinovat tzv. „přírodní” medicína a její možnosti. Miluji cestování.

Mariusz Rupik

Mariusz Rupik

Ředitel nákupu a plánování výroby

Profesní kariéru jsem zahájil v roce 1992, od začátku jsem se soustředil na plánování výroby. Do papírny v Klucze jsem přišel po 10 letech, a od té doby zde mám příležitost neustále se rozvíjet a… brát odpovědnost za svá vlastní rozhodnutí! Když narazím na problém, vždy vypracuji řadu možných řešení – proto jsem rád, že pracuji v prostředí otevřeném iniciativě. Podobný pocit svobody mi poskytují hory, které procházím pěšky i na kole.

Monika Sypek

Monika Sypek

Ředitelka marketingu

Ve Velvet CARE jsem začala pracovat v roce 2014. S více než 20 lety zkušeností v marketingu jsem připravena činit odvážná rozhodnutí, odlišuji se obchodní vyspělostí a flexibilní reakcí na změny. Společně s mým týmem vyvíjíme značku Velvet a poskytujeme spotřebitelům výrobky, které mají pro ně hodnotu a jsou nezbytné ve všedním životě.

Oceňuji skutečnost, že dynamika, s níž se naše firma rozvíjí, mi umožňuje rychle sledovat výsledky mé práce a brát odpovědnost za učiněná rozhodnutí. Volný čas ráda trávím v kině, na bazénu nebo před mikrofonem – zpívám nebo si hraji na lektora.

Andrej Zimányi

Andrej Zimányi

Jednatel / generální ředitel Moracell

Od začátku své profesní kariéry jsem spjat s papírenským průmyslem. K týmu Moracell jsem se přidal v roce 2004, když jsem nastoupil do funkce ředitele. Tehdy jsme byli distribuční společnost s pouhými 20 zaměstnanci. Jsem hrdý na to, že jsem během dalších 15 let přeměnil Moracell v mnohem větší komplexní výrobní a distribuční společnost. Dnes jsme největším výrobcem toaletního papíru a papírových ručníků v České republice s pětkrát větším rozsahem podnikání.

Práce v Moracellu mi ukázala, že je možné dlouhodobě a úspěšně rozvíjet firmu a že vše je možné a že lze překonat každou, i tu největší výzvu. Stačí mít kolem sebe profesionály, jako jsou mí spolupracovníci. Mým oblíbeným heslem je „sky is the limit“ (možnosti jsou nekonečné).

V soukromém životě rád trávím čas se svou rodinou, hraji tenis a lyžuji.

Tomáš Kadlec

Tomáš Kadlec

Finanční a personální ředitel Moracell

Svou profesní kariéru jsem zahájil po ukončení studia v roce 2001 ve společnosti AGROTEC. Nejprve na pozici celního deklaranta, pak kontrolora a od roku 2006 jsem byl finančním ředitelem. Ve společnosti Moracell pracuji od roku 2017 jako finanční a personální ředitel. Od začátku jsem společnost a jejího jednatele podporoval v rozvoji podnikání a nyní jsem také zodpovědný za stabilní finance a personální záležitosti firmy. Skutečnost, že jsme se stali součástí skupiny Velvet CARE, považuji za formu ocenění naší práce. V rámci silné skupiny v papírenském průmyslu vidím další možnosti rozvoje pro firmu a tým Moracellu a sebe. Práce není všechno a já se snažím svůj život rozdělit do tří pilířů – práce, rodiny a zájmů, mezi něž patří sport, především fotbal, lední hokej, tenis a v zimě lyžování.