Certfyfikat FSC

10.01.2014

Certyfikat FSC gwarantuje, że nasze produkty zostały wytworzone z surowców pochodzących z certfikowanych lasów, które zarządzane są zgodnie z najwyższymi światowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniu zasad ekonomicznych prowadzenia gospodarki leśnej. Dzięki temu konsumenci mogą mieć pewność, że nasze produkty papierowe wytwarzane są z troską o ochronę ekosystemów leśnych.