Certifikát FSC

10.01.2014

Certifikát FSC zaručuje, že naše výrobky byly vyrobeny ze surovin pocházejících z certifikovaných lesů, které jsou obhospodařovány v souladu s nejvyššími světovými normami ochrany životního prostředí, s respektem k sociálním hodnotám místního obyvatelstva a zároveň v souladu s ekonomickými principy lesního hospodářství. Díky tomu si mohou být spotřebitelé jistí, že naše papírové výrobky jsou vyráběny s péčí o ochranu lesních ekosystémů.