1. Strona główna
  2. O nas
  3. Aktualności
  4. Znamy laureatów tegorocznej edycji programu „Velvet. Piątka dla natury”.

Znamy laureatów tegorocznej edycji programu „Velvet. Piątka dla natury”.

28.04.2023

W obecnej edycji udział wzięły 742 klasy ze szkół podstawowych w całej Polsce. Dzięki scenariuszom eko lekcji ponad 13 tys. uczniów dowiedziało się jak oszczędzać wodę, a także mądrze wykorzystywać zasoby naturalne, np. poprzez odnawialne źródła energii, jak również ograniczać wytwarzanie odpadów poprzez życie w duchu less/zero waste oraz nadawanie starym, zużytym przedmiotom drugiego życia.

Spośród kilkuset prac zgłoszonych na konkurs Ekowyzwanie, wyłoniono 110 zwycięzców. Wśród nagrodzonych znalazło się 10 klas, którym przyznano nagrody główne w postaci instalacji ekologicznych dla szkoły oraz wycieczek edukacyjnych dla całej klasy. Kolejne 100 klas otrzymało nagrody rzeczowe w postaci gier edukacyjnych. Dla wszystkich uczestniczących w programie zostały przygotowane specjalne dyplomy, a dla nauczycieli certyfikaty.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom programu „Velvet. Piątka dla Natury” oraz gratulujemy laureatom!

Wierzymy, że dobre nawyki proekologiczne będą kontynuowane w myśl zasady „Działamy dziś, z myślą o jutrze!”