1. Hlavní strana
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. ESG zpráva 2022 – poprvé ve vztahu ke směrnicím GRI Standards.

ESG zpráva 2022 – poprvé ve vztahu ke směrnicím GRI Standards.

07.10.2023

Neustále zvyšujeme naše standardy v oblasti ESG a jsme hrdí na to, že v této oblasti máme již mnoho úspěchů. Jdeme však cestou neustálého rozvoje a každý den se s ambicemi dostáváme výš! S vědomím toho, že za několik let budeme podléhat ohlašovací povinnosti v souladu se směrnicí CSRD, jsme již nyní přijali výzvu připravit úplnou zprávu o nefinančních otázkách a poskytnout všem zúčastněným stranám transparentně prezentované informace o dopadu naší organizace na životní prostředí, lidi a okolí.

Při přípravě zprávy jsme se rozhodli použít mezinárodní reportovací standardy GRI. Global Reporting Initiative vyvíjí a poskytuje globální osvědčené postupy v komunikaci se zúčastněnými stranami. Tyto principy používají po celém světě organizace, které se cítí zodpovědné za svůj dopad na životní prostředí. Díky zpracování Zprávy ESG Velvet CARE ve vztahu ke směrnicím GRI zajišťujeme jejím příjemcům vysoký standard a transparentnost informací o otázkách udržitelného rozvoje.

Letošní zpráva není ještě pro nás formálním požadavkem, je však dalším důležitým krokem na cestě ke zdokonalení a rozvoji Velvet CARE v oblasti ESG.

S hrdostí a radostí ji předáváme čtenářům a zveme k četbě! 👉 LINK