1. Home page
  2. Press Room
  3. Velvet CARE sygnatariuszem Karty Różnorodności

Velvet CARE sygnatariuszem Karty Różnorodności

10.04.2024

W kwietniu 2024 roku firma Velvet CARE dołączyła do grona polskich sygnatariuszy Karty Różnorodności, unijnej inicjatywy na rzecz promowania różnorodności, równości i inkluzywności w miejscu pracy.

Velvet CARE to wiodący producent higienicznych wyrobów celulozowych w Polsce oraz w Europie Środkowej. Posiada fabrykę w Kluczach niedaleko Olkusza oraz biuro komercyjne w Warszawie. Firma powstała w 2013 roku, a pierwsza dekada jej działalności przebiegła pod znakiem znaczących inwestycji i intensywnego rozwoju. Przychody ze sprzedaży w tym czasie wzrosły 5-krotnie, dynamicznie wzrosła też liczba zatrudnionych, z 280 osób w 2013 roku do około 800 pracowników na koniec 2023 roku.

Velvet CARE zatrudnia różnorodny zespół reprezentujący aż 4 pokolenia rynku pracy. Najliczniejsze jest grono przedstawicieli pokolenia X oraz Y, ale już co piąty pracownik to reprezentant pokolenia Z. Większość pracowników firmy to mężczyźni, co wynika ze specyfiki procesów produkcyjnych, jednak warto zauważyć, że kobiety stanowią ponad 40 proc. składu kadry kierowniczej i zarządu firmy.

Kluczewska papiernia to miejsce pracy, w którym można spotkać całe rodziny. W 2023 roku prawie połowa z nowo zatrudnionych osób została polecona przez aktualnych pracowników firmy. Dla blisko 1/4 pracowników jest to pracodawca, z którym są związani na dłużej, często więcej niż 10 lat. Ponad 40 proc. pracowników ma staż pracy między 4 a 10 lat.

Velvet CARE jako pracodawca już od dawna podejmuje inicjatywy, by promować równość, różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy. Organizowane są spotkania
z pracownikami, konkursy, szkolenia na platformie e-learningowej, warsztaty dla liderów, temat różnorodności poruszany jest też w komunikacji wewnętrznej. Pod koniec 2023 roku powołano z grona pracowników zespół, który wspólnie pracuje nad inicjatywami z zakresu różnorodności. W tym samym roku Velvet CARE została wyróżniona w konkursie Lidl Fair Pay za promowanie równości płac wśród kobiet i mężczyzn.

Dzięki przystąpieniu Velvet CARE do Karty Różnorodności firma zyskuje możliwość uczestnictwa w regularnych spotkaniach w gronie sygnatariuszy, poznania dobrych praktyk innych pracodawców, a także dzielenia się własnymi doświadczeniami.

Karta Różnorodności to inicjatywa obecna w 26 krajach europejskich pod patronatem Komisji Europejskiej, która promuje zarządzanie różnorodnością. Obecnie w Polsce jest już ponad 340 sygnatariuszy.

Podpisując Kartę Różnorodności pracodawca zobowiązuje się do wdrażania przyjaznych praktyk pracowniczych, w tym zapobiegania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, oraz do działań na rzecz spójności i równości społecznej. W firmach, które podpisały Kartę Różnorodności regularnie przeprowadza się badania opinii wśród pracowników i weryfikuje stan dojrzałości pracowników w zakresie różnorodności w pracy. Wyniki badania pomagają pracodawcom i sygnatariuszom karty w tworzeniu jeszcze bardziej przyjaznego i inkluzywnego miejsca pracy.

„To, co wyróżnia nasz zespół to różnorodność niemalże w każdym wymiarze, stanowiąca o sile i współpracy, dlatego dołączenie do Karty Różnorodności to potwierdzenie tego jak ważna to dla nas sprawa. To także motywacja do dalszego rozwoju i podejmowania kolejnych działań w obszarze DEI: różnorodność, równość i inkluzywność.” – komentuje Aleksandra Jankowska, dyrektorka personalna i członkini zarządu Velvet CARE.

„System pracodawców skupionych wokół Karty Różnorodności jest bardzo różnorodny, sektorowo i branżowo. Są tu organizacje bardzo zaawansowane i początkujące. Wszystkie łączy determinacja w podejmowaniu konkretnych działań na rzecz budowania włączających miejsc pracy i spójnych społeczeństw. Cieszymy się, że Velvet Care dołącza dziś do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności, komunikując tym samym, że różnorodność i równe traktowanie to wartości ważne dla Firmy, które chce nadal wzmacniać, zarówno wewnątrz, jak w swoim otoczeniu, samodzielnie i w partnerstwach, dzieląc się wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie.” – dodaje Marzena Strzelczak, doradczyni zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu ds. DEI, organizacji koordynującej działania Karty Różnorodności w Polsce.

Informacje dodatkowe:
Julita Dąbrowska
Konsultantka PR
T: 501.597.504.
E:jdabrowska@kalitero.com.pl